"כי האדם עץ השדה"

כרמיאל

אירועי ט"ו בשבט

קהילת ידיד נפש כרמיאל

בז 121 כרמיאל

0546626925

קהילת ידיד נפש כרמיאל

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה