מרבים את האור ב

כרמיאל

אירועי חנוכה ב

קהילת ידיד נפש כרמיאל

בז 121 כרמיאל

0546626925

גוונים רבים לאור

קהילה מדליקה בחנוכה

הדלקת נר ראשון

22.12 החל משעה 18:00

בבית הכנסת

בית מדרש לחנוכה,

25.12 משעה 18:30 כולל הדלקת נרות

text.png
logo-square.png