top of page

"בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה"

כפר יונה

אירועי חנוכה

קהילת על כנפי יונה

<< אתר הקהילה

בית חינוך הדר שדרות מנחם בגין כפר יונה

054-5997345

קהילת על כנפי יונה

פלייר האירוע

גוונים רבים לאור

bottom of page