"כי האדם עץ השדה"

קריית שמונה

אירועי ט"ו בשבט

פותח שערים

<< אתר הקהילה
<< הקהילה בפייסבוק

0546385462

פותח שערים

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה