top of page

"בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה"

מבשרת ציון

אירועי חנוכה

קהילת קמץ

בית כנסת קמץ, רח דר, רכס חלילים, מבשרת ציון.

קהילת קמץ
הדלקת נרות קהילתית

הדלקת נרות קהילתית

התכנסות של משפחות צעירות, הצגת ילדים לכבוד חנוכה ואח"כ הדלקת נרות עם הרב אלונה. כל משפחה יכולה להגיע עם החנוכיה שלה מהבית.

יום שישי 23/12/2022 בשעה 16:00

בית הכנסת קמץ

גוונים רבים לאור

bottom of page