"כי האדם עץ השדה"

הררית

אירועי ט"ו בשבט

המיזם האזורי מ.א. משגב

<< אתר הקהילה
<< הקהילה בפייסבוק

הר חלוץ

המיזם האזורי מ.א. משגב

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה