"כי האדם עץ השדה"

נתניה

אירועי ט"ו בשבט

קהילת נתן יה

<< אתר הקהילה
<< הקהילה בפייסבוק

דיזנגוף 10 נתניה

052-6538655

קהילת נתן יה

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה