"כי האדם עץ השדה"

מדרשת בן גוריון

אירועי ט"ו בשבט

קהילת רמת רמת הנגב

<< אתר הקהילה
<< הקהילה בפייסבוק

מדרשת בן גוריון

קהילת רמת רמת הנגב

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה