new-text-only.png
logo-square.png

לכה דודי לקראת כלה

קבלות שבת

בקהילות התנועה הרפורמית

אזור הדרום

בירושלים, בתל אביב ובחיפה, באזור הצפון ובאזור השרון - קבלות שבת בכל רחבי הארץ!

לחצו על התמונה מטה לכל הפרטים

או כאן - לרשימת האירועים המלאה >>