top of page
white symbol opacity 15.png

ספירת העומר

אייקון פסח - 60.png
white symbol opacity 15.png

עַבְדֵי זְמָן עַבְדֵי עֲבָדִים הֵם –עֶבֶד אֲדֹנָי הוּא לְבַד חָפְשִׁי: 
רבי יהודה הלוי
בני אדם, אמר הנסיך הקטן, "נתקעים בתוך רכבות מהירות" ונוסעים בה הלוך אבל גם חזור. כולנו רצים כל הזמן .. אבל לאן? מה אנחנו משיגים בתוך הריצה הזאת?  בימים שבין פסח לשבועות, בין חג החירות לחג מתן תורה, אנו סופרים את העומר, חמישים הימים שבין שני המועדים. לספריה הזו משמעויות רבות - מחקלאיות ועד קבליות - אך בבסיסה היא מאפשרת לנו להיות יותר מודעים לחלוף הימים, לשים לב לכל יום בבואו. אנו מזמינים אתכם להוריד את סדר ספירת העומר ולהקדיש כמה רגעים למחשבה האם אנו בני חורין, ומה אנו רוצים מהחירות הזאת? מה חשוב לנו? מה אנו מבקשים להגשים…

omer-new.jpg

*מוזמנים להצטרף לקבוצת וואטסאפ שקטה בה ישלח בכל יום שיר, הקשור לספירה הקבלית של העומר.
הקבוצה ביוזמה והניהול של חברת הקהילה הרפורמית בקיבוץ לוטן ואינה באחריות התנועה הרפורמית

bottom of page