קבלת שבת

קהילת יוב"ל

גדרה

קהילת יוב"ל

בית ספר רימונים, יצחק רבין, גדרה

ליה 0546341661