קבלת שבת

Шират ха-Ям Кармель

Хайфа

Шират ха-Ям Кармель

Бейт ха-Гефен, ха-Гефен 2

0536228210