קבלת שבת

תלמים

ירושלים-תלמים

תלמים

דוד המלך 13, ירושלים

0585220202