קבלת שבת

קהילת כל הנשמה

ירושלים

קהילת כל הנשמה

אשר 1 ירושלים

02-672-4878