קבלת שבת

קהילת על כנפי יונה

כפר יונה

קהילת על כנפי יונה

בית חינוך הדר שדרות מנחם בגין כפר יונה

054-5997345