קבלת שבת

קהילת ברכת שלום

קיבוץ גזר

קהילת ברכת שלום

קיבוץ גזר

0502568144