קבלת שבת

ברית עולם

קריית אונו

ברית עולם

מתחם הקריה האקדמית אונו, נהר הירדן 2