קבלת שבת

קהילת אמת ושלום

נהריה

קהילת אמת ושלום

המגינים 12 מקלט 723

054-2165110