קבלת שבת

בבת עין

ראש העין

בבת עין

רח' מבצע דני 1 ראש העין - במתנ"ס

054-7804007 אורת