קבלת שבת

בית דניאל

תל אביב

בית דניאל

בני דן 62 תל אביב

03-5442740 שלוחה 0