קבלת שבת

מרחב ירושלים

ירושלים

מרחב ירושלים

רח דוד רמז, התחנה הראשונה

054-5930790