קבלת שבת

אחו"ה בכרם

ירושלים

אחו"ה בכרם

בית הועד הישן, החלוץ 33

054-4807400