קבלת שבת

קהילת יזמ"ה

מודיעין

קהילת יזמ"ה

חטיבת גבעתי 31 מודיעין

089753461