top of page

יום הזיכרון

לחללי מערכות ישראל

 

הסמיכות בין יום הזיכרון ליום העצמאות היא קשה ומבלבלת.  "עת ספוד ועת רקוד" אמר קהלת אבל כיצד עוברים מהכאב לשמחה, כיצד משלימים עם המחיר הכבד שדורשים החיים במדינת ישראל? המסורת היהודית מציע לנו כתשובה לשאלה את טקס ההבדלה - ואנו מזמינים אתכם להצטרף לטקס כזה באחת מקהילות התנועה או לקיים טקס בעצמכם באמצעות הקובץ המצורף.

bottom of page