שמחה וצהלה

Рамат-Ган

אירועי פורים

Шират а-Ган

Криници 13

0527336593

אתר ושתי וכוח נשי

Пуримская вечеринка

Изучение свитка Эстер, изготовление масок и трещоток, общинный Пуримшпиль, праздничное угощение

Вторник, 10 марта, 18:00

Криници 13, Рамат-Ган