top of page

"בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה"

מעוצה אזורית הר סיני

אירועי חנוכה

קהילת הפכסיכונאוט היהודי

כתובת הקהילה - רחוב השפיץ 1 סיני

פרטי קשר - hophman@psyjew.lsd

קהילת הפכסיכונאוט היהודי

פלייר האירוע

גוונים רבים לאור

bottom of page