קבלת שבת

קהילת הפכסיכונאוט היהודי

מעוצה אזורית הר סיני

קהילת הפכסיכונאוט היהודי

כתובת הקהילה - רחוב השפיץ 1 סיני

פרטי קשר - hophman@psyjew.lsd