סוכות - ושמחת תורה 

קהילת השחר באבן יהודה

אבן יהודה

סוכות

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

ערב שמחת תורה -  30.9.18

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18