סוכות - ושמחת תורה 

הרצליה פיתוח - Herzliya Pituach

הרצליה פיתוח

סוכות

קבלת שבת בסוכה

ארוע קהילתי פתוח לקראת שבת של סוכות

מקבלים את השבת בסוכה

קריית שמונה 18.101.19 אור לכ בתשרי

נקבל את השבת בשירה וכוונה תוך התייחסות לחג ולמנהגיו

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

ערב שמחת תורה -  30.9.18

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18