סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
4 minim.png

קהילת רענן בית שמואלי

רעננה

פרדס משותף 94, רעננה

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

פלייר להורדה

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

סוכות

white symbol opacity 15.png

9:30 שחרית משפחתית לחג סוכות

שלישי 21.9.21

שישי 24.9.21 כ"ב תשרי

18:00 קבלת שבת משפחתית מוסיקלית בסוכה

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

ערב החג: 27.09.21

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 28.09.21

10:00 הקפות ופעילות לכל המשפחה בליווי הרכב מוסיקלי

9:00 שחרית לשמחת תורה