סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
4 minim.png

קהילת רענן בית שמואלי

רעננה

פרדס משותף 94, רעננה

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

פלייר להורדה

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

white symbol opacity 15.png

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 10.10.20