סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת רענן בית שמואלי

רעננה

פרדס משותף 94, רעננה

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20