סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת דרכי נעם

רמת השרון

יבנה 102 רמת השרון

אילנה 0525263438

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

סוכות בדרכי נעם

תפילת ערב סוכות

13/10 - ערב חג סוכות תפילת ערב 18:00

תפילת חג סוכות

14/10 - סוכות תפילת חג 09:00

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

כולם מוזמנים לשמוח בשמחת כלת בראשית אלינורה בן צור וחתן תורה מרסל פרומניק - בשעה 20:00 הקפות שניות בכיכר העיריה

שמחת תורה

שמחת תורה בדרכי נעם

ערב החג: 09.10.20

20/10 – ערב שמחת תורה עם הקפות בלווי כלייזמרים

20/10 בשעה 18:00

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20

21/10 בשעה 09:00

בוקר שמחת תורה תפילה והקפות כולם מוזמנים לקרוא מהתורה