סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת אחוות ישראל

ראשון לציון

רחוב אמזלג 6 ראשון לציון

052-3599160 -נילי, רכזת הקהילה

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

ופרוש עלינו סוכת שלומך

השנה הסוכה היא בלב ומתגעגעים לאושפיזין

קבלת חג

יום שישי, 02-10-020 בשעה 18:00

שחרית לסוכות

עם קריאה בתורה

יום שנע, 03.10.2020 בשעה 09:00

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

קבלת חג בזום

ערב החג: 09.10.20

בזום

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20

עשר בבוקר תחילת תפילה, אחת עשרה קריאה בתורה

שחרית - בני מצווה וחברי קהילה יקראו פסוק מהפרשה שלהם