top of page

סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
white symbol opacity 15.png
4 minim.png

קהילת ברכת שלום

קיבוץ גזר

קיבוץ גזר

0502568144

white symbol opacity 15.png

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

פלייר להורדה

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

white symbol opacity 15.png

white symbol opacity 15.png

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

bar mitzvah torah scroll.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 16.10.22

Torah on Wheels - הקפות ברחבי קיבוץ גזר

יום שני 27.9.21 מ-17:30 בבית הכנסת (פעילות יצירה לילדים), הקפות משעה 18:30

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 17.10.22

יום שלישי 28.9.21 בשעה 10:00 בבית הכנסת ובפייסבוק לייב

שחרית ותפילת יזכור

bottom of page