סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילה ישראלית שוויונית שוהם

שוהם

כותר פיס שוהם

רינת צפניה 0544630191

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

יום שני ה 21/10 ב 18:30 בכותר פיס

שמחת תורה

הקפות שניות שוויוניות

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20

כותר פיס שוהם

כל המשפחה רוקדת ביחד - הקפות שניות שוויונית