סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

אור חדש

חיפה

ארתור הנטקה 55 חיפה

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

סוכות באור חדש

08:15 בניית סוכה קהילתית כולם מוזמנים לקחת חלק בבניית הסוכה

13/10/2019

18/10/2019

18:00 קבלת שבת

19:30 קידוש וארוחת ערב קהילתית (בהרשמה מראש)

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

הקפות ראשונות באור חדש

ערב החג: 09.10.20

17:30 סדנת הכנת דגלים

18:00 ערבית והקפות ראשונות, ריקודי עם עם דדה לוסקי

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20

9:30 שחרית יזכור

שמיני עצרת ושמחת תורה