top of page

סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
white symbol opacity 15.png
4 minim.png

אור חדש

חיפה

ארתור הנטקה 55 חיפה

white symbol opacity 15.png

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

פלייר להורדה

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

white symbol opacity 15.png

white symbol opacity 15.png

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

bar mitzvah torah scroll.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 16.10.22

הקפות שמחות ושוויוניות בחצר בית הכנסת

בשעה 18:00 בקהילת "אור חדש"

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 17.10.22

בשעה 09:30 בקהילת "אור חדש"

מתחילים מבראשית - תפילת שחרית חגיגית

bottom of page