סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת מבקשי דרך

ירושלים

שד' ש"י עגנון 22

02-6792501

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

סוכות במבקשי דרך

התפילות יועברו בשידור חי

ש"י עגנון 22 ירושלים בשעה 09:15

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

שמחת תורה במבקשי דרך

התפילות יועברו בזום

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20

ש"י עגנון 22 ירושלים בשעה 10:00

התפילו יועברו בזום