סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

אחו"ה בכרם

ירושלים

בית הועד, החלוץ 33, בית הכרם, ירושלים

הרב תמיר ניר - 054-4807400

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

הרצאה על חגי תשרי בראי הזמר העברי

על תפקידה של המוסיקה כמגשרת בין "יהדות" ל"ישראליות" ועל הקשר שבין פיוט לשיר הישראלי

מוזמנים להרצאה בזום על חגי תשרי בראי הזמר העברי

רביעי, 7.10 בשעה ב- 19:30 בזום

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20