top of page

סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
white symbol opacity 15.png
4 minim.png

קהילת הדרור

ירושלים

רחוב וולטה עילית 12 ירושלים

האתר שלנו
הפייסבוק שלנו
white symbol opacity 15.png

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

ושמחת בחגך

משפחתי

white symbol opacity 15.png

שחרית חג בסוכה הקהילתית : קריאה בתורה, נטילת לולב, הקפות - בליווי גיטרה באופן חלקי

שחרית חג בסוכה

10.10, א׳ סוכות 09:30

white symbol opacity 15.png

קבלת שבת וחג

קבלת שבת סוכות משפחתית - פעילות לילדים בנושא ד׳ מינים

יום ו׳ 14.10 בשעה 17:30

white symbol opacity 15.png

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

bar mitzvah torah scroll.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 16.10.22

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 17.10.22

המרכז המסחרי -קרית יובל , מוצאי שמחת תורה, 17.10 בשעה 19:30

חגיגת הקפות שניות שוויוניות

bottom of page