סוכות - ושמחת תורה 

קהילת יזמ"ה

מודיעין

סוכות

סוכות ושמחת תורה לכל המשפחה

תפילה ערב חג סוכות

היכל התפילה "מעיין ברוך" - חטיבת גבעתי 31 - מודיעין

יום ראשון 13.10.19 - בשעה 17:30

תפילת שחרית לחג סוכות ולימוד מגילת קהלת

היכל התפילה "מעיין ברוך" - חטיבת גבעתי 31 - מודיעין

יום שני 14.10.19 - בשעה 9:30

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

סוכות, אושפיזין ושמחת תורה והקפות ראשונות בליווי כלייזמרים

מעגלים מעגלים סביב התורה כל המשפחה ביחד!

ערב שמחת תורה -  30.9.18

שמחת תורה והקפות ראשונות בליווי כלייזמרים

יום ראשון, 20.10.19 בשעה 17:30, בהיכל התפילה "מעיין ברוך" - חטיבת גבעתי 31 - מודיעין

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18

שחרית לשמיני עצרת, שמחת תורה ותפילה יזכור

21.10, בשעה 9:30, היכל התפילה "מעיין ברוך" - חטיבת גבעתי 31 - מודיעין