סוכות - ושמחת תורה 

מניין יום כיפור גשר הזיו

קיבוץ גשר הזיו

סוכות

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

ערב שמחת תורה -  30.9.18

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18