סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

המיזם הרפורמי

מועצה אזורית משגב

הרב אור זוהר הררית ד.נ. נשגב

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20