סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

בראש פלורליסטי

ראש פינה

בית היקב - ראש פינה

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

מעגל שירה ואירוח בסוכה הקהילתית

טיול, חפירות, וחגיגת סוכות בכורזים העתיקה

הקהילה מארחת את אנשי ראש פינה והסביבה בסוכה למעגל שירה מקודשת ויצירת מנדלה קהילתית

מעגל שירה ואירוח בסוכה הקהילתית

בית היקב, 16/10/19 בשעה 17:00

טיול, חפירות, וחגיגת סוכות בכורזים העתיקה

מפגש קהילתי הכולל טיול בשביל החדש סובב כורזים, השתתפות בחפירות באתר והדרכה מהארכיאולוג הראשי, מסיבה קהילתית וסעודה בסוכה

גן לאומי כורזים, 18/10/19 בשעה 10:00

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20