סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

בראש פלורליסטי

ראש פינה

בית היקב - ראש פינה

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

סוכות בקהילה הפלורליסטית

אירוח אושפיזה בסוכה הווירטואלית

ענת, סופרת ומנחה סדנאות כתיבה תספר על מסע חייה והחלטתה לכתוב על נושא האלימות במשפחה בחברה דתית

מפגש עם הסופרת ענת בר ושדי על ספרה "מורדת"

יום שני 5/10/20 בשעה 19:45

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

שמחת תורה בקהילה הפלורליסטית

קבלת שבת וחגיגת שמחת תורה - נקבל את השבת בתפילה, קריאה ושירה. נציין את מעמד סיום קריאת התורה ותחילת הקריאה מחדש

ערב החג: 09.10.20

קבלת שבת ושמחת תורה בקהילה הפלורליסטית

יום שישי 9/10/20 בשעה 17:00

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20