סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת ידיד נפש כרמיאל

כרמיאל

בז 121 כרמיאל

0546626925

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

קבלת שבת + פיצה בסוכה 18.10 החל משעה 17:30

תכגים לחג משמעותי

סוכות

סוכות

קבלות שבת ומגוון פעילויות

תפילת חג מיוחדת לסוכות בסוכה הקהילתית

קבלת חג לסוכות

13.10 17:00

שרים בסוכה - כאן ביתי

שירה בציבור בתוך הסוכה הקהילתית

16.10 18:30

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20

קהילת ידיד נפש 19:30

הקפות שניות שוויוניות ותפוחות לכולם