סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת יוב"ל

גדרה

בית ספר רימונים, יצחק רבין, גדרה

נועה 0544600381, ליה 0546341661

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20