סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת יוב"ל

גדרה

בית ספר רימונים, יצחק רבין, גדרה

נועה 0544600381, ליה 0546341661

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20