סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

הקיבוץ הרפורמי

לוטן

קיבוץ לוטן

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

18/10 ריקודי ערב שנות ה80, יום שבת 19/10 מסיבת בריכה ומשחקי כדור

תכגים לחג משמעותי

סוכות

לוטן בונה סוכת שלום

ופרוס עלינו סוכת שלומך

20:30 שירה בסוכה

ערב חג - 18:30 קבלת חג

בסוכה שלנו 20:30

יום ד' 18:00 ערב עמים

אירוח של העובדים והמתנדבים השונים, ריקודים ומוסיקה לפי כל עם

16/10/19 יום רביעי החל מ18:00

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20