סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

הקיבוץ הרפורמי

לוטן

קיבוץ לוטן

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

יהיו עוד פעילויות בהמשך השבוע! הכל לפי הנחיות צוות קורונה לוטן

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

סוכות בקיבוץ לוטן

אף על פי כן ולמרות הכל - זמן שמחתנו!

תפילת ערבית וקבלת חג בסוכה הקהילתית

קבלת שבת וחג

2.10 בשעה 18:30 בסוכה ובזום הקהילתי

תפילות שחרית - גם ילדים גם מבוגרים!

תפילת ילדים ולאחר מכן תפילת מבוגרים בסוכה הקהילתית

3.10 ילדים - 9:30, מבוגרים - 10:30 בסוכה ובזום הקהילתי

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

והיית אך שמח!

אף על פי כן ולמרות הכל - שמחת תורה ושמיני עצרת

ערב החג: 09.10.20

הקפות מותאמות בקפסולות - בהנחית אלי

בדשא הגדול ובזום הקהילתי

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20

בסוכה הקהילתית ובזום הקהילתי

תפילת שחרית - תפילת גשם ואזכרת נשמות בהנחית דוריה