סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילה שוויונית גבעתיים

גבעתיים

בית אלון - רח' אילת 8 גבעתיים

טלפון *3107 או 052-3163330

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20