סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילה שוויונית גבעתיים

גבעתיים

בית אלון - רח' אילת 8 גבעתיים

טלפון *3107 או 052-3163330

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20