סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

מניין גבעתיים

גבעתיים

בית אלון, אילת 8, גבעתיים

02-6203478

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20