סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

Шират а-Ган

Рамат-Ган

Криници 13 Рамат-Ган

0527336593

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20