סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

ברית עולם

קרית אונו

נהר הירדן 2 קריית אונו

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

בהנחיית הרב דוד בנימין

קבלת חג הסוכות ושבת

בזום ב- 2/10/20 בשעה 18:00

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

קבלת החג והשבת

בזום בשעה 18:00

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20

בזום בשעה 19:00

חגיגת שמחת תורה מוזיקלית עם החזן והמוזיקאי אוריה ברטל בהנחיית הרב דוד בנימין