סוכות - ושמחת תורה 

ברית עולם

קרית אונו

סוכות

חג סוכות

בהנחיית הרב דוד בנימין

הקמת סוכת הקהילה 17:00

ברחבת הדשא ליד בניין גרפינקל הקריה האקדמית אונו מול צה"ל90

קבלת החג וסדנת ילדים 18:00

שבת סוכות

יום ו' 18.10.19 בשעה 18:00

קבלת שבת

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

שמחת תורה

בהנחיית הרב דוד בנימין בלווי מוזיקלי

ערב שמחת תורה -  30.9.18

קבלת החג סדנת ילדים 17:00 והקפות 18:00

חדר 303 בניין גרפינקל הקריה האקדמית אונו מול צה"ל 90

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18