top of page

סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
white symbol opacity 15.png
4 minim.png

בית דניאל

תל אביב

בני דן 62 תל אביב

03-5442740 שלוחה 0

white symbol opacity 15.png

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

פלייר להורדה

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

white symbol opacity 15.png

white symbol opacity 15.png

white symbol opacity 15.png

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

bar mitzvah torah scroll.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 16.10.22

תהלוכת הקפות בליווי מוזיקה חיה וערבית לשמחת תורה,

יום ב', כב תשרי, 27.9.21, בשעה 18:00. יוצאים מבית דניאל

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 17.10.22

bottom of page